راهنمای پیش از ثبت نام (Before Registration Guide): (آزمون دهنده آزاد)
آزمون دهنده گرامی لطفا پیش از آغاز آزمون یا ثبت نام اولیه به نکات زیر توجه فرمایید:
 مدت زمان اعتبار گذرواژه و رمز عبور شما 24 ساعت بوده و می بایست پس از دریافت اطلاعات اولیه، حداکثر تا 24 ساعت آینده در آزمون شرکت نمایید.
 هزینه شرکت در آزمون سطح یک سه میلیون و پانصد هزار ریال (350 هزار تومان)است.
 آزمون پیش روی شما از 16 فصل و 150 پرسش تشکیل شده است.
 مدت زمان مجاز پاسخ به هر پرسش 30 ثانیه است. در صورت عدم پاسخ به هر پرسش، سئوال بعدی بصورت خودکار نمایش داده خواهد شد.
 پرسش ها بصورت متنی، تصویری، فیلم یا محاسباتی ارایه می شوند.
 آزمون دهنده می تواند در زمان آزمون از دو فرصت استراحت 5 دقیقه ای استفاده نماید. پس از اتمام زمان استراحت، آزمون بصورت خودکار از سر گرفته می شود.
 پس از شرکت در دور اول آزمون، سیستم کلیه پاسخ های غلط آزمون دهنده را نمایش داده و پاسخ صحیح را برای هر پاسخ اشتباه را نمایش داده و فرصت مطالعه در اختیار آزمون دهنده قرار داده می شود. پس از تایید مطالعه پاسخ های صحیح توسط کاربر، دور دوم آزمون آغاز می شود. در دور دوم، تنها پاسخ های اشتباه کاربر مورد آزمون مجدد قرار گرفته و مجددا این فرایند تا سه دور تکرار می شود.
 کارنامه و گواهینامه صادره بر اساس نمرات آزمون اول صادر می گردد.
 نمره نهایی آزمون از 100 محاسبه شده و اعلام می گردد.
 کارنامه نهایی فرد شرکت کننده در آزمون بصورت تفکیک شده برای 16 فصل آزمون به فرد ارایه می شود.
 پس از شرکت در آزمون، یک گواهینامه رسمی و کارنامه فردی نتایج فصول آزمون از طرف شرکت ایده پردازان دانش ایمنی به همراه مشخصات کیفی آزمون صادر می گردد. فایل الکترونیک گواهینامه در اختیار آزمون دهنده قرار داده خواهد شد.